Gas-detectie.nl Alle informatie op een rij
Vragen? +31 50 5712124 of info@basystemen.nl

Propyleenglycolmonomethylether


Gegevens gas

Formule
C4H10O2 / C6H12O3
Engelse naam
RR0007300 (PGME/PGMEA)
CAS Nummer
107-98-2
MOL massa
90,121
Conversie (mg/ppm)
3,69
IE (eV)
onder 10.6 eV  
PID 10,6
1,4
Eigen sensor beschikbaar
nee  
Kleur/gas meetbuisje beschikbaar
 
TWA in ppm
102  
TWA in mg/m3
375  
Stel in ppm
153  
Bron
SER (publiek)


Aanbevolen meters

  1. MultiRAE Lite

    "Een optimale monitor voor 1 tot 6 gassen voor persoonlijke bescherming, besloten ruimten en lekdetectie van meerdere gassen."

  2. AreaRAE

    ATEX Toestel, zone 1 of 2, speciaal voor het zware werk. De AreaRAE kan tot 3km afstand van de locatie zijn omgeving weergeven zodat de situatie op veilige afstand gevolgd kan worden.

  3. ToxiRAE pro

    De keinste draadloze en persoonlijke enkelgasmonitor voor gifgassen en zuurstof. Biedt draadloze toegang tot realtime metingen en alarmstatussen voor betere zichtbaarheid en snellere reactie bij incidenten.

BaSystemen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de in deze app aangeboden gegevens.
Het gevaren-etiket en de Material Safety Data Sheet zijn altijd leidend bij de beoordeling van risico’s in de omgang met gevaarlijke stoffen.